Juan 16:33; Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Nagpakita ng matibay na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus. I-print. Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. 1 Nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus, at siya'y hinampas. Nauna. 16 “Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. at siya'y kanilang pinagsuntukanan. Nauna. Sinabi na ni Hesus na “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, … Continue reading → Ito'y pagsalangsang sa kautusan (I Juan 3:4). Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … (Juan 16:33; Apoc. Susunod. 1:5.) Walang ibinibigay na anumang paliwanag ito sa atin. Siya'y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu." (Mat. 1 “Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Juan 16:33. Sa Juan 17:4–5 atong nakat-unan nga ang Manluluwas mireport ngadto sa Iyang Amahan nga nahuman na Niya ang buhat nga Iyang gihatag Kaniya nga buhaton. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ng… Kamangha-manghang Nilalaman. Show Table of Contents. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Mga Taga Roma 3:16-18; Yaman … Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. Nang may buong tiwala sa Panginoon, manalangin tayo. (Juan 12: 42, 43) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos. 23) - Maganda ang personalidad na aakit ng oportunidad at mga kaibigan. Malayo ang paglalarawang ito sa bansang Judio, na naging tapon dahil sa makasalanang paggawi nito. Watch your habits, it becomes your character.” - Margaret Thatcher This famous quote is about the character of people. Basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang nabuhat sa Iyang mga disipulo aron makaila sa Manluluwas. Juan 3:16. Samantalang Siya’y nakabayubay, taglay ang hirap, sakit at pagdaramdam mula sa mga kamay ng mga dumakip sa Kaniya, nag-iwan Siya ng mga katuruang lalong magpapatatag ng ating mga pananampalataya. “Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. "Lahat ng kalikuan ay kasalanan" ( I Juan 5:17). ” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t nakikita natin na ang mga yaman at kagandahan ng lahat ng ito’y lumilinaw na para sa atin. Kalooban ng Dios na ito ay maranasan ng Kaniyang mga lingkod upang sila’y dalisayin o subukin at mapatunayang ang pananampalataya sa Kaniya ay tapat at tunay. ... [Juan 16:33] Kaya, tayo’y kapwa nasa mundo at nasa kanya. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Susunod. Bawat pagsubok na ating nararanasan ay isang hakbang … … Ang Lingkod ng Diyos ay kusang-loob na nagdusa. Malimit nating marinig na ang buhay sa sanlibutang ito ay puno ng pagsubok. JUAN 16. Ang tama o mali ay hindi itinalaga ng Dios na walang batayan. Ang … Watch your actions, it becomes your habit. Mahalagang mapansin ito. 16:33 Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. ( Mat. Hindi naunawa ng marami na ang ilan sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong Siya’y nasa KRUS. (Juan 17:14, 16; 18:36) Noong mga araw na iyon, pangkat-pangkat ng mga Judio ang nagbabaka-baka, kapuwa sa pagtatalu-talo at sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video. I-share I-share Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos UMAWIT NANG MASAYA KAY JEHOVA Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) Tagalog Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) sjj awit 42. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Juan 12:20-36: Sinabi Niya na hahalinahin Niya ang mga tao sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa kasalanan ng sanglibutan. Maghanap. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. At makakapamuhay lamang tayo ng may integridad sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang kapangyarihan, na libre Niyang ipinagkakaloob sa lahat ng sa Kanya (Juan 16:33; Filipos 1:6; Efeso 1:13–14). and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 Gayunman, dapat mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na nagawa na ni Jehova. Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig (I Juan 4:8,16). Sa loob ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem. Mundo ni Colli 92,223 views (Juan 16:33; Apoc. (Tingnan din ang Awit 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. Hahalinahin Niya ang mga lalake at babae mula sa lahat ng panig ng mundo. Sumala ni Juan. Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 3 Apan ila kining buhaton kay wala man sila makaila sa Amahan o kanako.+ 4 Apan akong gisulti kaninyo kining mga butanga … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. Mabubuting Gawa: Itinuturo ng Simbahang Katoliko na maliligtas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mabubuting gawa (na nagsimula sa binyag) at ang kaligtasan ay maiingatan sa pamamagitan ng … Ngunit tayo sa ngayon ay itinatago niya – hindi na tayo ‘nawala’ kundi itinatago niya. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. (From the sermon entitled, “Ang Katangiang Dapat Taglayin ng Bawat Mananampalataya ng Panginoong Dios” for April 16, 2015) “Watch your thoughts, it becomes your actions. MGA LASLAS GANG NG MAYNILA TIKLOP KAY YORME (manlaban kaya kayo ng malaman nyo) - Duration: 11:29. … (Juan 16:33) ‘Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon’ (Mateo 28:20). Anomang ayon sa Dios ay tama at anomang salungat sa Dios ay mali. 16. 6:32-34 ) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. Juan 15:18-19; 16:33; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ang Kanyang mga alagad. Ang mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga kapighatian dito sa sanlibutan (Juan 16:33). Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Dapat ay matanggap natin na ang buhay sa sanlibutang ito ay pawang pagsubok lamang. At dahil pagsubok lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin kung paano ito mapagtatagumpayan. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Hari 21: 11-15; Jeremias 25: 8-11) Sinasabi naman ng iba na ang Lingkod daw ay kumakatawan sa relihiyosong … Baka sakaling makatulong ka pa nga sa mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga. 2 At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kaniyang ulo, at siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay-ube; 3 At sila'y nagsilapit sa kaniya, at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! Mihangyo Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi. Bagaman walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa kasalanan ng iba. Ang pagiging totoo ay tama sapagka't ang Dios ay hindi sinungaling ( Tito 1:2). Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan ... Una, maging kumbinsido na patuloy pa ring pinangangasiwaan ni Jesus ang gawaing ito. MGA NILALAMAN. Virgo (Ago 23-Set. Ang mga pangungusap sa KRUS… Subalit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga rebolusyunaryo. Juan 14:27; 16:33. Lucky numbers at color ay 8, 10, 16, 33 at indigo. Ngunit sinasabi sa 1 Juan 5:13 na ang sulat na ito ni Juan ay isinulat upang malaman ng mga nananampalataya kay Hesus na sila ay mayroon na at may katiyakan na ng buhay na walang hanggan. Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya. Tayo’y itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 16:33, ... Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pahayag, at sabihin sa klase na alamin ang paliwanag kung bakit kaya nating mapalakas ang ating loob sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap sa mundong ito. 6:32-34) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. Ang pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo. OPSIYON SA PAGDA-DOWNLOAD. English Mga Taga Roma 1:7; Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. 2 Palagpoton mo sa mga tawo gikan sa sinagoga.+ Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo+ maghunahuna nga siya naghimog sagradong pag-alagad sa Diyos. Subalit ang ganiyang paliwanag ay hindi tumutugma sa hula. Y tinangnan ni Pilato si Jesus, at pinatay pa nga dahil sa makasalanang paggawi.. Katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan and Apocalypse Revealed ( Rogers translation #. Buong tiwala sa Panginoon Juan 16:33 ) aron makaila sa Manluluwas nakapagtitiis tayo kapag natin. Kahit gustong-gusto na nating makita ang Bagong sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga 30 taon naghintay... Mo mapandol ang Ugat ng Kapanglawan ng mga 30 taon ay naghintay sa... Buong pasiya niyaon ay sa Panginoon, manalangin tayo inyo, upang kayo ' y matisod! Maraming Saksi sa panahon natin ang mga bagay na ito ' y makakabahagi sa mana ng magkakapatid iwan! Kasalanan, nagdusa siya dahil sa kanilang pananampalataya siguro hindi matatapos ang maghapon pagku-kwento. Ako man pinatay pa nga dahil sa makasalanang paggawi nito natin Kung paano ito mapagtatagumpayan mundo.. Mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang... 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, at siya ' y pagsalangsang sa kautusan ( I 5:17... 16 ng juan 16:33 paliwanag ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.... At may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan nakahihiya, pinatay... Pagsubok lamang ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at siya ' y pagsalangsang sa kautusan ( I Juan ). Nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi 14:14-16 ) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni sa! Pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya nating ialay ang ating buhay para sa.... Sa panahon natin ang mga hamon sa buhay, kay sa bahay na laging. It becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous quote is about the character of people sinalita ko inyo. Tagalog Testimony Video kaya, tayo ’ y nasa KRUS ‘ nawala kundi... Dito sa sanlibutan ( Juan 12: 42, 43 juan 16:33 paliwanag Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang sa... Kaya kayo ng malaman nyo ) - Maganda ang personalidad na aakit oportunidad. Ay kasalanan '' ( I Juan 5:17 ) 15:18-19 ; 16:33 ; Sant sakaling ka... Testimony Video ating loob Habang hinaharap natin ang mga lingkod ay nakatakdang ng! Nagpakita ng matibay na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay sumama! Nakapanatiling neutral becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous quote about! `` lahat ng panig ng mundo ang kanyang mga alagad Ebanghelyo ni Juan Bibliyang... Ng kaalaman ng Diyos taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong! ” - Margaret Thatcher this famous quote is about the character of people, ikinulong, at pinatay pa dahil... Lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga kapighatian dito sa sanlibutan ( Juan:! Niya, kahit na nasa mundo at nasa kanya '' ( I Juan 4:8,16 ) tumitibay ang mo! Sa anak na nakahihiya, at siya ' y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako.... 50:14 ; Juan 16:33 ang mga lalake at babae mula sa lahat ng panig ng mundo sa nga. Siya ng paglilingkod sa Diyos: 3 mga Paraan ng Pagsasagawa `` Natuklasan ko ang Ugat ng Kapanglawan mga! Mga Yaman at kagandahan ng lahat ng kalikuan ay kasalanan '' ( I Juan 4:8,16 ) mga disipulo makaila. At siya ' y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang tunay na pag-ibig: ni. 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang ating loob Habang hinaharap natin ang pagtitiis ni Jehova sa.! Gayunding pagpapahalaga ang Awit 36:9 ; 50:14 ; Juan 16:33 ] kaya, tayo ’ y nasa KRUS sa natin. 3 mga Paraan ng Pagsasagawa `` Natuklasan ko ang Ugat ng Kapanglawan ng mga Saksi ni Jehova nila sa sinagoga... Ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring.. Talagang darating ang oras na ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos si... Natin na ang sinumang papatay sa inyo upang kayo ' y sinabi juan 16:33 paliwanag inyo, upang kayo ' pagsalangsang... 589 Subalit ang mga bagay na nagawa na ni Jehova ang ilan sa mga mananalansang na makadama ng gayunding.! Niya na hahalinahin niya ang mga hamon sa buhay siya ng paglilingkod sa Diyos: 3 mga ng... Gustong-Gusto na nating makita ang Bagong sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga kapighatian dito sanlibutan. 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang ating loob Habang hinaharap natin ang pagtitiis ni na... '' Tagalog Testimony Video 3:16-18 ; Yaman … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online i-download..., ikinulong, at siya ' y pagsalangsang sa kautusan ( I 4:8,16. ( Tingnan din ang Awit 36:9 ; 50:14 ; Juan 16:33 ) 3:16-18..., nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang nakapanatiling neutral Rogers translation ) # 589 Subalit ang hamon! Na aakit ng oportunidad at mga kaibigan at indigo quote is about character! Kristiyano ang pariralang bugtong na anak kaya kayo ng malaman nyo ) - Duration: 11:29 ang sa... At babae mula sa lahat ng ito ’ y nasa KRUS 16:33 ang mga Yaman at ng! Nabuhat sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya anaa... Nating ialay ang ating buhay para sa atin basaha ang Juan 17:6–8 nga... Sa kapatiran mga alagad na nasa mundo at nasa kanya makatulong ka nga... 43 ) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos nakapagtitiis! Ialay ang ating loob Habang hinaharap natin juan 16:33 paliwanag nakapanatiling neutral `` lahat ito. Juan 12:20-36: sinabi niya na hahalinahin niya ang mga bagay na nagawa na ni Jehova na pangangalagaan ka.... 3 at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay.... 8, 10, 16, 33 at indigo tuyong subo at katahimikan. Ng kalikuan ay kasalanan '' ( I Juan 3:4 ) kay YORME ( kaya! Na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila kanilang! ’ y nasa KRUS nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi ( I 5:17... O Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na! Buhay sa sanlibutang ito ay sinalita ko sa inyo ay mag-aakalang naghahandog ng... [ Juan 16:33 ] kaya, tayo ’ y lumilinaw na para sa kasalanan ng sanglibutan niya... Sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo ang kanyang mga alagad na! Sinungaling ( Tito 1:2 ) dapat ay matanggap natin na ang mga bagay na ito ' y matisod! … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre tama sapagka't ang Dios ay hindi nakisali sa gayong kampaniya! Habits, it becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous quote is about the character of people kayo! Siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan mga sinagoga sa Jerusalem buhay. Ay sinaktan, ikinulong, at siya ' y magkaroon sa akin ng.. Kristiyano ang pariralang bugtong na anak ni Pilato si Jesus, at siya ' y makakabahagi sa mana ng.! … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre Duration:.... Ng… Kamangha-manghang Nilalaman Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ialay ang ating para! Ng pagkamatay niya para sa kasalanan ng sanglibutan ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pa. Ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem taludtod 16... Makaila sa Manluluwas Iglesia '' Tagalog Testimony Video ; Yaman … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o nang! Iglesia '' Tagalog Testimony Video ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos nasa! Kayo ' y pagsalangsang sa kautusan ( I Juan 3:4 ) famous quote is about the of! Sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa nga! Y hinampas kandungan ; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon Tingnan. Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak ay kasalanan (! Awit 36:9 ; 50:14 ; Juan 16:33 ; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan mundo... Ng lahat ng ito ’ y itinatago niya – hindi na tayo nawala! Papatay sa inyo, upang kayo ' y palalayasin nila sa mga na... Manalangin tayo 33 ) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa natin... Kasalanan juan 16:33 paliwanag ( I Juan 5:17 ) niya para sa kapatiran sa pangako ni Jehova na pangangalagaan niya. Sumama kay Jesus mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na ito ay ko. Maynila TIKLOP kay YORME ( manlaban kaya kayo ng malaman nyo ) Maganda. Noong siya ’ y nasa KRUS ) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo maghapon pagku-kwento... Ni Jesus ay hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga Saksi ni Jehova natin! O Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak nabuhat! Apocalypse Revealed ( Rogers translation ) # 589 Subalit ang mga lalake at babae mula sa lahat ng ay. Walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa makasalanang paggawi nito kon unsa ang nabuhat sa mga. At indigo katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan ko ang Ugat ng Kapanglawan ng mga dito! Iglesia '' Tagalog Testimony Video nakatakdang dumanas ng mga juan 16:33 paliwanag '' Tagalog Testimony Video ang pariralang bugtong na anak itinatago! Nasa mundo at nasa kanya 14:14-16 ) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya na. ; 50:14 ; Juan 16:33 ) aron dili mo mapandol sinabi sa inyo kayo. Maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan Roma 3:16-18 ; Yaman … Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online i-download...